Neem contact op
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120A
1363 HØVIK
(+47) 67 10 98 00
Veiviser
Kantoor & Service
Kontakt oss
Produktsammenlikning
Sammenlikne produkter nå


Sammenlikningstabell
HOBART

POLITIKK FOR PERSONDATA

Hobart Norge - politikk for persondata til hjemmeside

Oppdatert 23/05-18

Generell beskyttelse av persondata

Etter en gjennomlesning av denne persondatapolitikk som er en del av de generelle vilkår og betingelser på denne hjemmeside www.hobart.no, vil du vite:

 1. Hvilken informasjon Hobart samler inn og hvordan vi bruker denne
 2. Det rettslige grunnlaget for Hobarts behandling av dine personopplysninger
 3. Hvor lenge Hobart lagrer dine personopplysninger
 4. Hvordan Hobart formidler dine persondata
 5. Dine rettigheter omkring Hobarts bruk av dine persondata
 6. Hvordan Hobart beskytter dine persondata
 7. Hva Hobart gjør hvis barn besøker denne hjemmeside
 8. Hvordan du kan kontakte Hobart
 9. Endringer i Hobart persondatapolitikk

1. Hvilken informasjon Hobart samler inn og hvordan vi bruker denne
Som mange andre hjemmesider samler vi aktivt informasjon fra våre besøkende, både ved å stille spesifikke  spørsmål om og på dette nettsted og ved å tillate deg å kommunisere direkte med oss via e-post. Noen av de opplysninger du sender inn kan være personlig identifiserbare (det vil si opplysninger som kan identifiseres entydig med deg, f.eks. ditt navn, firmanavn og adresse, organisasjonsnummer ,  e-postadresse, telefonnummer o.l.).

Hobart Norge anvender disse opplysningene med det formål å utøve vår normale forretningsvirksomhet  som beskrevet mere detaljert nedenfor. 

Vi samler opplysninger fra formularer til utsending av brosjyrer og tegninger på våre produkter.

 Vi samler dessuten informasjon til bruk for utsendelse av prislister, manualer og brosjyrer. Opplysningene i disse formularer anvendes kun til sitt tiltenkte formål og ses kun av dem som behandler forespørselen. 

Vi samler inn og behandler dine persondata i forbindelse med levering av serviceytelser. Vi anvender ditt navn og telefonnummer så vi kan kontakte deg for f.eks. å inngå en nærmere avtale om passende tidspunkt for servicebesøk eller en garantireparasjon. 

Vi samler inn persondata om deg /ditt firma innen vi gir kreditt i forbindelse med kjøp av serviceytelser og varer. Vi gjør dette for å ha en effektiv håndtering og for å gi støtte til våre kunder. 

Vi samler inn persondata og anvender dem i vårt kundekartotek. Dette gjør vi for å ha en effektiv saksbehandling og for å kunne følge opp og yte support til våre kunder.

Kompatibilitet

Generelt anvender vi utelukkende dine personopplysninger til de formål som er beskrevet i denne persondatapolitikken, eller til formål som vi forklarer på det tidspunktet innsamlingen finner sted. Vi kan  også bruke dine persondata  til andre formål som ikke er uforenlige med de formål vi har meddelt deg (så som arkiveringsformål av allmenn interesse, vitenskapelige, historiske  eller statistiske formål), hvis og hvor dette er tillatt ved gjeldende databeskyttelseslovgivning.

 

2. Rettslig grunnlag for Hobarts behandling av dine personopplysninger
Hvis du er en besøkende fra EØS-området, vil vårt rettslige grunnlag for innsamling og bruk av de personopplysninger som er beskrevet ovenfor, avhenge av de aktuelle personopplysninger og den spesifikke anledning for innsamlingen.  
Vi vil normalt samle inn personopplysninger fra deg når vi har bruk for disse for å inngå en avtale med deg, eller når behandlingen er i vår legitime interesse og ikke kommer i konflikt med dine personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter. I noen tilfeller kan vi også ha en juridisk forpliktelse til å samle inn persondata fra deg eller ha bruk for personopplysningene til å beskytte dine  eller en annen persons vitale interesser. 
Hvis vi ber deg om å oppgi personlige opplysninger for å overholde et lovkrav eller å opprette en kontakt med deg, vil vi gjøre det klart på det relevante tidspunkt og gi deg råd om hvorvidt oppgivelsen av ​​dine persondata er obligatorisk eller frivillig (så vel som de mulige konsekvenser hvis du ikke oppgir dine persondata).
Også når vi samler inn og bruker dine persondata med grunnlag i våre (eller en tredje parts)  legitime interesser  vil vi på det relevante tidspunkt forklare hva disse legitime interesser er.
Hvis du har spørsmål om eller ønsker ytterligere opplysninger om vårt rettsgrunnlag for å samle inn og bruke dine persondata, kontakt oss vennligst ved hjelp av kontaktopplysningene som er oppgitt under overskriften ”slik kontakter du oss" nedenfor.

 

3. Hvor lenge Hobart lagrer dine personopplysninger
Hobart Norge oppbevarer personopplysninger innsamlet på denne hjemmeside så lenge som nødvendig for å kunne yte den rette service, levere produkter og informasjon som du anmoder om eller som er tillat i henhold til den gjeldende lovgivning.

 

4. Hvordan Hobart formidler dine personopplysninger
Vi kan dele dine personopplysninger med følgende kategorier mottakere:

 • Våre konsernselskaper
 • Tredjepartsleverandører som på våre vegne utfører service på og reparasjon av Hobart produkter.
 • Tredjepartsleverandører og partnere som leverer databehandlingstjenester til oss (for eksempel for å understøtte leveringen av, levere  funksjonalitet på eller bidra til sikkerheten på vår hjemmeside) eller som ellers behandler personopplysninger til formål beskrevet i denne persondatapolitikk eller meddelt ved innsamling av persondata.
 • Enhver kompetent rettshåndhevende myndighet, lovgivende myndighet, regjeringsorgan, domstol eller annen tredjepart, hvor vi finner offentliggjørelse nødvendig, (i) i henhold til gjeldende lovgivning eller regulering, (ii)  for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter eller ( iii) for å beskytte dine eller andre personers interesser
 • En potensiell kjøper (og dens agenter og rådgivere) i forbindelse med ethvert foreslått kjøp, fusjon eller overtakelse av en del av vår virksomhet, forutsatt at vi opplyser kjøperen om at den kun må bruke dine persondata til de formål som er beskrevet i denne persondatapolitikk.
 • Enhver annen person med ditt samtykke.

 

5. Dine rettigheter om Hobart behandler dine personopplysninger 
Du har følgende rettigheter i beskyttelse av dine personopplysninger :

Hvis du ønsker å få adgang til, korrigere, oppdatere eller anmode om å slette dine persondata, kan du til enhver tid kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er angitt under overskriften "Slik kontakter du oss".

Dessuten kan du rette en innsigelse mot behandlingen av ​​dine persondata, be oss om å begrense behandlingen av ​​dine persondata eller anmode om å overføre dine persondata. Igjen kan du utøve disse rettigheter ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er angitt under overskriften "Slik kontakter du oss".

Du har rett til å velge bort å motta markedsføringskommunikasjon som vi sender deg til enhver tid. Du kan utøve denne retten ved å klikke på "unsubscribe" eller ”avslutt abonnement” i e-poster vi sender deg i markedsføringsformål. For å velge bort andre former for markedsføring (f.eks. postmarkedsføring eller telefonmarkedsføring), ber vi deg  om å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er angitt under overskriften "Slik kontakter du oss".

Hvis vi har samlet inn og behandlet dine persondata med ditt samtykke, kan du til enhver tid inndra ditt samtykke. Tilbakekalling av ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av ​​enhver behandling vi har foretatt før din tilbakekalling, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av ​​dine persondata som utføres  under lovlige behandlingsgrunner bortsett fra samtykke.

Du har rett til å klage til Datatilsynet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mere informasjon kontakt Datatilsynet i Norge. Kontaktinformasjon finnes på deres nettside                       www. datatilsynet.no. 

Vi besvarer alle henvendelser vi mottar fra personer som ønsker å  benytte seg av sine rettigheter til å beskytte sine personopplysninger i overensstemmelse med den gjeldende databeskyttelseslovgivning.
Du kan sende oss en melding på e-post til privacy(at)hobart.nofor å utøve de ovenstående rettigheter. For å beskytte din integritet responderer vi kun på e-postmeldinger som sendes fra den e-post konto du brukte til å opprette din konto. 

 

6. Hvordan Hobart beskytter dine persondata
Vi legger stor vekt på å beskytte dine personopplysninger. Hobart Norge vil ikke selge persondata innsamlet fra vår hjemmeside. Alle opplysninger i et elektronisk format lagres på sikre servere som ikke er tilgjengelige for omverdenen eller i avlåste områder hvis de forekommer i papirformat. Alle Hobart servere er beskyttet av brannvegger i form av maskinvare og programvare.  Kun autorisert personale har adgang til lavnivå informasjon. Denne hjemmeside inneholder lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter som kan være av interesse for deg. Vi kan ikke kontrollere disse tredjeparts nettsteder som muligvis innsamler persondata fra deg. Når du følger en lenke og forlater vår hjemmeside gjør du det på egen risiko.

 

7. Hva Hobart gjør hvis barn besøker denne hjemmeside
Denne hjemmeside er ikke beregnet til barn under 13 år. Vi samler ikke vitenskapelig informasjon fra besøkende i denne aldersgruppe. Vi oppfordrer foreldre til å snakke med sine barn om deres bruk av internettet og de opplysninger som de sender online. Hvis ditt barn har innsendt persondata og du ønsker å anmode om at disse opplysninger slettes fra våre registreringer, kan du gjøre det ved å skrive til privacy(at)hobart.no eller ved å melde seg av fra de markedsføringse-poster vi sender.

 

8. Hvordan du kan kontakte Hobart Norge
Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende vår persondatapolitikk eller andre spørsmål til informasjonspraksis på vår hjemmeside, er våre kontaktopplysninger: 

Hobart Norge

Gamle Drammensvei 120A 

N-1363 HØVIK 

Tlf. +47 67 10 98 00

privacy(at)hobart.no

Overensstemmelse og samarbeide med myndigheter

Vi gjennomgår våre personopplysninger regelmessig. Våre prosedyrer og praksis er i tråd med EUs persondataforordning og norsk personvernlovgiving.. For mere informasjon kontakt vår daglige leder eller skriv til privacy(at)hobart.no.

 

9. Endringer i Hobarts persondatapolitikk. 
Hobart Norge forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne persondatapolitikk når som helst og uten forutgående varsel ved å publisere en revidert versjon på vår hjemmeside www.hobart.no. Hvis vi endrer vår persondatapolitikk gjelder endringene kun for persondata vi samler inn etter at vi har publisert den reviderte persondatapolitikk på vår hjemmeside www. hobart.no

top