Neem contact op
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120A
1363 HØVIK
(+47) 67 10 98 00
Veiviser
Kantoor & Service
Kontakt oss
Produktsammenlikning
Sammenlikne produkter nå


Sammenlikningstabell
HOBART

Miljø- og Energipolicy

Hobart Gmbh er forpliktet til kontinuerlig å redusere sitt energiforbruk, og dermed utslipp av karbondioksid i henhold til gjeldende miljø- og energipolitikk. For å kunne måle denne forpliktelsen og kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon har HOBART Tyskland introdusert et miljø- og energistyringssystem

Vår suksess er basert på ITW-konsernets forretningspolitikk og ambisiøse miljøvernmål. Disse målene er mer ambisiøse enn det lovverket krever.

HOBART analyserer, overvåker og kontrollerer parametere som påvirker miljøytelse og energiforbruk. Denne prosessen bidrar til at vi ved behov kan gjøre korrigerende tiltak, noe som er en viktig del av vår kontinuerlige forbedringsprosess.

Ledelsen er ansvarlig for å fremme økt miljøbevissthet. For å minimere miljøpåvirkning har vi definert bestemte miljømål og arbeidsmetoder som er basert på vår miljø- og energipolitikk, og som evalueres med hensyn til effektiviteten. En regelmessig overvåking og oppfølging av våre miljømål og arbeidsmetoder sikrer overholdelse av vår miljø- og energipolitikk.

Miljøkravene som er utredet vurderes jevnlig.

En fremtidige bevisst behandling av alle ressurser inkluderer bevaring og gjenvinning av råvarer, samt unngå bruk av enkelte stoffer for å minimere deres innvirkning på miljøet. For å oppnå dette bruker vi konsekvent miljøvennlige teknologier. I denne prosessen tar vi også hensyn til eventuelle avvik fra normal drift og utarbeider beredskapsplaner for å hindre negativ miljøpåvirkning.

 

 

Hobart Norge er en Miljøfyrtårnbedrift og har gjennom dette en forpliktende og bevisst holdning til miljøarbeid i alle ordets betydninger, både internt i bedriften og utad mot våre kunder og omgivelsene våre. Vi er også medlem av Grønt Punkt og Renas for forsvarlig håndtering og gjenvinning av elektroavfall og metallavfall.

Vår årlige miljørapport kan fås tilsendt ved henvendelse til vårt kontor.

top