Neem contact op
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120A
1363 HØVIK
(+47) 67 10 98 00
Veiviser
Kantoor & Service
Kontakt oss
Produktsammenlikning
Sammenlikne produkter nå

Sammenlikningstabell
HOBART

Automatiske oppvasksystem

Ta den trygge veien og dra nytte av vår mange års erfaring! Graden av automatisering i et oppvaskrom avhenger ikke bare av hva og hvor mye som skal vaskes. I alle oppvaskrom er rasjonelle arbeidsprosesser svært viktige. Gode arbeidsprosesser øker lønnsomheten og forenkler arbeidet for dine ansatte. 

På forskning- og utviklingssenteret i Offenburg jobber våre ingeniører stadig med nye ideer basert på over 100 års erfaringer. Våre innovative løsninger viser hvordan HOBART kan implementere sofistikert teknikk for besparelse av driftskostnader og samtidig også enda høyere prosess-sikkerhet.

 

scroll down

Nedsenket innmating for båndoppvaskmaskin

Det er ikke bare oppvaskmaskinens kapasitet som er avgjørende for å oppnå høy ytelse. Personalets ytelse er også begrenset. Ofte kan de to klassiske arbeidsposisjonene ved inn- og utmating ikke våre tilstrekkelig.

HOBART bruker nedsenket innmating for å gi opp til fire arbeidsposisjoner ved innmating av båndoppvaskmaskinen. Dette øker oppvaskkapasiteten betydelig. 

 

CLIMATE-PRO varmepumpe

Klimasystem med energisparefunksjon for tunneloppvaskmaskiner

Energibesparelse på opp til 22 kWh.

VÅR INTELLIGENTE LØSNING FOR DEG: Ved hjelp av innovativ teknikk gjenvinner man 100% av varmeenergien i avtrekksluften og energien tilbakeføres til skylleprosessen og vaskevannet. Dette hjelper deg både med å redusere oppvaskmaskinens energiforbruk og spare driftskostnader. 

FOR ØVRIG:Som et resultat av konstant lav temperatur på avtrekksluft forbedres samtidig forholdene i oppvaskrommet. 

Meer informatieEffektivitetskonsept

Intelligent teknologi kombinert med effektiv bruk

Vi har gjort det enkelt å spare driftskostnader: Det innovative effektivitetskonseptet senker kostnadene, unngår energitap og reduserer avtrekksvolumet. Dette reduserer eller eliminerer helt behovet for ventilasjonskappe med forsert ventilasjon.

RENGJØRINGSHÅNDTERING

Et bra oppvaskresultat avhenger av flere parametere. Det innovative oppvasksystemet kombinerer mekanikken, vannsirkulasjonen, vannfordelingen, oppvask- og tørremiddel, tiden og kontaktområdet på en optimal måte. Som et utbytte gir dette innovative oppvasksystemet det beste resultatet og gir samtidig muligheter for energibesparelser, redusert tilkoblingeffekt og minsket varmetap. 

  • Ytterligere energibesparelser
  • Redusert tilkoblingeffekt
  • Redusert energiforbruk
  • Bedre effekt fra oppvaskmiddelet

Håndtering av avtrekksluft

Ettersom det nye oppvasksystemet reduserer vannsirkulasjonen har dette en umiddelbar innvirkning på dannelsen av damp. 

DERFOR: Mindre damp innebærer mindre behov for avtrekk.  Det reduserte avtrekksluftvolumet reduserer eller eliminerer behovet for direkte tilkobling til et ventilasjonssystem på installasjonsplassen. 

TØRKING
Tørkesonen er optimalisert for direkte styring av luftstrømmen og en mer effektiv energiutnyttelse.  Resultatet er at luften ikke blåses ut, men brukes der det er nødvendig. 

Meer informatiePREMAX-LINE EXCLUSIVE

TOP-TEMP energistyring

Hindrer energitap før de oppstår

Patentert energistyring reduserer energitapet i din oppvaskmaskin med opp til 30%.

I dette systemet blir de varme maskinsonene omgitt av de kjøligere sonene som forvask og tørking. Det skaper en temperaturgardin som sørger for at den varme luften forblir inne i maskinen. PREMAX har en spesiell temperaturprofil og utnytter dette systemet på en optimal måte.

Meer informatieAutomatisk sorteringssystem

Bare tilgjengelig for helautomatiske system

Systemet utfører oppgavene som vanligvis gjøres manuelt av personalet i et klassisk halvautomatisk oppvasksystem. 

Det automatiske sorteringssystemet sorterer oppvaskgodset, forspyler og sorterer dem i respektive bånd i de etterfølgende oppvaskmaskinene. Den integrerte forspylingen forhindrer at matrester sprer seg innover i maskinen. 

 

Brannsikringsluker

Rundbeltetransportørene som brukes for å transportere matbrettene kan ofte gå gjennom flere brannsikringsseksjoner. I slike tilfeller er det nødvendig med spesielle systemer som kan forsegle og tette av spisesalen fra oppvaskmaskinen ved en brann og dermed forhindre at brannen sprer seg. 

Transportbåndsystemet sin lukkeanordning (FAA) er tilgjengelig i rustfritt stål for separate transportsystemer (lukking fra bunn til topp), for kontinuerlige transportsystemer (lukking fra topp til bunn) og i spesielle versjoner som er utstyrt for horisontal stengeanordning under tak. Kontrollsystemene er koblet til hverandre. Ved en brannalarm frakobles transportørens drivmotor og mates med nødstrøm for å tømme beltetransportøren når brannsikringsluken er lukket

 

Bestikkløftemagnet

En bestikkløftemagnet med magnettrommel løfter og tar automatisk bestikket bort fra brettet. Deretter mates bestikket automatisk på båndoppvaskmaskinens bestikkbånd. Dette benyttes hovedsakelig i kombinasjon med halv- eller helautomatiske oppvaskanlegg. Bestikkmagnet kan også benyttes i mindre installasjoner for å løfte bestikket automatisk til en bestikk-kurv eller en bestikkvogn. 

Enkel rengjøring
Den ytre trommelen på bestikkmagneten fungerer som en glideoverflate og forhindrer at smuss kommer inn til magnetens innside. 

Automatisk tallerkensorterer

Finnes både for halv- og helautomatiske oppvaskanleg

Den automatiske tallerkensortereren installeres ved slutten av et oppvasksystem. Tallerkenene transporteres automatisk fra båndoppvaskmaskinens tallerkenbånd til tallerkensortereren. 

 

Informasjon om cookies

Vi bruker cookies For å vise innholdet på vår nettside best mulig. Mer informasjon om cookies samt alternativet om bruk av cookies finner du her: Integritetspolicy.

top