Hobart service

Forebyggende vedlikehold
Forebyggende vedlikehold er viktig dersom man ønsker en velfungerende oppvaskmaskin og et godt oppvaskresultat. Dette vil også redusere risikoen for akutte driftsproblemer.

Du vil etterhvert finne mer informasjon på denne siden om innholdet i serviceavtalene vi kan tilby våre Hobart kunder og fordelene du oppnår. I mellomtiden ber vi om at du tar kontakt med vår serviceavdeling på tlf 67109814 eller via epost til: post@hobart.no. Dersom du har kjøpt din Hobart oppvaskmaskin av en av våre forhandlere bør du ta kontakt med denne. De har også garantiansvaret i første rekke og skal håndtere dette ved en eventuell reklamasjon.
 
Garanti
Vi gir 2 års garanti på våre PROFF- og PREMAX-produkter, dersom ikke annet er avtalt. Se salgskontrakt.
Ha alltid modell og serienummer klart når du henvender deg til oss, eller en forhandler for teknisk support.
Dette finner du på maskinens typeskilt.   

Andre serviceprodukter
Mer informasjon vil følge senere.

Last ned servicebrosjyren her

 

Hobart Norge