Vask uten vann
 
Et skritt i riktig retning.
Bildet viser logoen for Vask uten Vann funksjonen til Hobart PREMAX-serien

Vår filosofi innebærer at vi kontinuerlig utvikler våre maskiner. Med kunden i fokus innebærer dette at vi konsentrerer oss om de vesentligste løsningene til kundens beste. Denne filosofien bygger på en overbevisning om at alt ikke behøver å fornyes, men i stedet utvikles. Visjonen for utviklingen av Hobart oppvaskmaskiner er ”www - washing without water” - å vaske uten vann. Dette vil være til det beste for kunden og vårt miljø. Lavere vannforbruk betyr også mindre kjemikalie- og energiforbruk - hvilket gir reduserte driftkostnader.


50% mindre vann!
Innen våre PREMAX bånd- og tunneloppvaskmaskiner var ferdigutviklet, så kjentes til og med tanken på å spare 50% vann nesten umulig. I 2007 presenterte Hobart den første oppvaskmaskinen med PREMAX teknologi på markedet: PREMAX FTP båndoppvaskmaskin. Med PREMAX garanterte vi 50% lavere vann-, kjemikalie- og energiforbruk med samme kapasitet og et perfekt vaskeresultat. Med denne lanseringen gikk Hobart inn i en ny tidsepoke. De virkelige resultatene viser i praksis en stor reduksjon av driftskostnadene.


Hobart overskrider standarden
PREMAX setter ikke bare nye standarder for besparing av driftskostnader, men også for hygiene. Når PREMAX teknologien ble utviklet ble det lagt stor vekt på å forholde seg til den tyske DIN hygienestandarden for tunnelmaskiner og øke så vel kapasitet som hygieneresultat.
En uavhengig undersøkelse viser at PREMAX gir øket kapasitet og reduserte driftskostnader i forhold til tradisjonelle oppvaskmaskiner når man måler etter den tyske normen DIN 10510.

Hobart Norge