Bilderekken viser 4 forskjellige Hobart Premax modeller; underbenk, hettemaskin, tunnelmaskin og båndtunnelmaskin.
 
PREMAX
 

HOBART PREMAX serie er den mest økonomiske, miljøvennlige og innovative modellserie innen profesjonelle oppvaskmaskiner som finnes på markedet.

En omfattende undersøkelse som ble utført i Europa for noen år siden viste at en av kundenes største bekymringer var den høye totale kostnaden for maskinoppvask. Når man tar i betraktning både investeringskostnad og samlede driftskostnader er det snakk om betydelige årlige driftsutgifter.

Hobart GmbH i Tyskland ønsket å finne løsninger som kunne forbedre maskinenes driftsøkonomi betydelig. De tok derfor kontakt med vårt konsern ITW sin teknologiske ekspertise i ITW Tech Center i USA for å sette i gang forskningsprosjekter. Ett stort antall studier har blitt gjennomført, med fokus på spørsmål som for eksempel den optimale størrelsen på vanndråper for å oppnå best mulig vaskeresultat i oppvaskmaskinen og de mest effektive måter å redusere energitapet i en oppvaskmaskin.

På grunnlag av resultatene av undersøkelsen og Hobarts konsept for produktutvikling har Hobart utviklet en ny teknologi innen maskinoppvask som gir besparelser på opptil 50% vannforbruk og mellom 40% og 80% energi- og kjemikalieforbruk. Forskningsvirksomheten til Hobart og ITW har ført til mer enn 100 patentsøknader, hvorav mange allerede har blitt innvilget. Som følge av de mange innovasjoner har Hobarts PREMAX-serie mye lavere driftskostnader og er mer miljøvennlig enn tradisjonelle oppvaskmaskiner. I tillegg har PREMAX modellene mange andre egenskaper som gir brukerne god valuta for investeringen og letter hverdagen i oppvaskavdelingen.

 

Les mer om PREMAX på produsentens hjemmeside:

http://www.premax.de/en/produkte/premax-gcp/perfekt.php

 

Hobart Norge