HOBART TUNNELOPPVASKMASKINER GENERASJON 2017

Hobarts filosofi er å kontinuerlig utvikle våre maskiner. Med kunden i fokus konsentrerer vi oss om å lage enkle løsninger som er vesentlige for brukerne. Et viktig prinsipp er at ikke alt behøver å fornyes, men i stedet kontinuerlig utvikles. Vann vil i fremtiden være en knapp ressurs, og å "VASKE UTEN VANN" er derfor en viktig visjon for Hobart.

 

PROFI CN - inneholder alt som en profesjonell bruker behøver. Den fremgangsrik produktserien fra HOBART oppfyller alle brukeres krav.
PREMAX CP - de absolutt beste tunnelmaskinene for profesjonelle brukere med enda høyere krav. Minimale driftskostnader og imponerende brukervennlighet kombinert med maksimal ytelse.


Noen av de nye funksjonene i den nye generasjonen tunneloppvaskmaskiner:


Autoclean:
Automatisk rengjøring som gjør det veldig lett å holde maskinen ren innvendig. Man behøver ikke å ta ut vaskearmene. Også kondensbatteriet for varmegjenvinningen rengjøres automatisk.
Insiden av maskinen samt dører rengjøres ved hjelp av flere 360° roterende munnstykker. Dette minimerer i høy grad manuelt arbeide.


Sensorstyrt mating av oppvaskkurver: ("Rack flow sensor system")
Systemet tillater operatøren å mate inn et dobbelt antall kurver før det er nødvendig å flytte det rene vaskegodset på ren side. Funksjonen forenkler rutinene og redusererer tidspresset betydelig.


Sensotronic:
Et intelligent oppvasksystem der vannforbruket kontrolleres og justeres automatisk hvilket blant annet garanterer et konstant skyllevannsforbruk per oppvaskkurv uansett hastighet.

Hobart Norge