Modeller - hetteoppvaskmaskiner for to oppvakskurver

 

AMXT
En pålitelig og kraftfull hetteoppvaskmaskin for to oppvaskkurver. VISIOTRONIC meldingsskjerm viser temperaturer og driftsinformasjon i klartekst på norsk. 5 oppvaskprogram, automatiske rengjørings- og hygieneprogram samt isolert hette er standard. USB-port for nedlasting av HACCP-data.

Maskinen vasker inntil 120 kurver normalt skitten oppvask/time, men rommer også liggende GN 1/1 kantiner. Med det lengre oppvaskprogrammet klarer den til og med det meste av det mindre kjøkkenets grovoppvask.

Med 40 liters tankvolum, konstant vannforbruk på 2,0 liter/kurv og Genius-X² systemet minsker behovet for utskifting av vann, er dette en miljøvennlig maskin med meget lave driftskostnader.

Fullt utrustede maskiner med bl.a. tømme- og skylletrykkspumper, innebygget doseringsutstyr for flytende opppvask- og tørremiddel.

 

 

 

 

AUPT
En meget avansert og kraftig normal- og grovoppvaskmaskin for to oppvaskkurver med doble vaskepumper og Rotor-X oppvaskarmer som klarer grovoppvasken i mindre kjøkkener både raskt og effektivt.


VISIOTRONIC meldingsskjerm viser temperaturer og driftsinformasjon i klartext på svenska. 7 oppvaskprogram, automatiska rengørings- og hygieneprogram samt isolert hette er standard. USB-port før nedlasting av HACCP-data.

Maskinen vasker inntil 140 kurver normalt skitten oppvask/time, men rommer også liggende 1/1 GN kantiner. Med det lengre oppvaskprogrammet klarer den selv den mere krevende delen av kjøkkenets grovoppvask. Rotor-X oppvasksystem har 2 x 4 vaskearmer både oppe og nede samt et høyttrykksprogram for grovoppvask hvor de to ekstra pumpene kobles inn for å øke vasketrykket. Ved normaloppvask brukes kun de to vaskepumpene på 1,1 kW.

Med 80 liters tankvolum, vannforbruk på 1,4 liter/kurv med Eco-program og Genius-X² systemet som minsker behovet for utskifting av vann er dette en miljøvennlig maskin med meget lave driftskostnader.

Dessuten har AUPT en innebygget forvaskfunksjon - ASR - som vesentlig reduserer behovet for manuell forspyling, sparer vann samt minimerer vannustskifting. Matrester pumpes direkte ut av oppvaskmaskinen til en separat silkurv som kan tømmes under drift. Dette hindrer tilsmussing av oppvaskvannet, maskinens innside og avløpssystemet. Matrestene kan tømmes i matavfallet og gjennvinnes.

ASR er standard for alle PREMAX hetteoppvaskmaskiner.

Fullt utstyrt med bl.a. tømme- og skylletrykkspumper, innebygget doseringsutstyr for flytande oppvask- og tørremiddel.

 

 

TILBEHØR TIL HOBART HETTEOPPVASKMASKINER


VAPOSTOP
Med HOBARTs unike Vapostop-funksjon kondenseres dampen i maskinen før hetten åpnes. Behovet for ventilasjonshette med punktavsug over maskinen reduseres eller bortfaller helt. Vapostop bygges inn i maskinen og tar altså ingen ekstra plass og krever ingen ekstra el- eller vanntilkoblinger. Oppvaskgods som ikke har konkave overflater tørker i maskinen under kondeseringsfasen og kan stables direkte etter oppvask.

AUTOMATISK HETTELØFT

OPPVASKKURVER

HYGIENETABLETTER

INN- og UTMATINGSBENKER


For tekniske data klikk på "nedlasting" ved siden av for å laste ned et produktblad eller en brosjyre eller gå til siden "dokumentasjon" for å finne og laste ned de dokumentene du søker.

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten foregående varsel!

 

 


 
 
 
Hobart Norge