Get Adobe Flash player
 

Profi UX og UXT grovoppvaskmaskiner 2016

Hobart Profi grovoppvaskmaskiner finnes i to ulike bredder, Profi UX og Profi UXT. Døråpningen er 860 mm og kan ved behov justeres ned til 643 mm ved installasjonen.
Den store innerhøyden er tilpasset behovet til bakerier og matindustrien
som anvender større plater og verktøy.
GENIUS-X² selvrensende filtersystem med tretrinns oppvasksyklus, 3 standardprogrammer og ulike spesialprogrammer garanterer for et meget godt oppvaskresultat. Begge modellene er utstyrt med oppvask- og tørremiddeldosering og power-wash system med fire vaskearmer.
Varmegjenvinning fås som opsjon.
Modeller med hette (UXTH/UXTLH) kan leveres med varmegjenvinning kun i avløp. Hetten er lukket på alle fire sider som gjør at utslipp av damp til rommet reduseres betraktelig.


Varmegjenvinning via avløpsvannet

Oppvaskmaskinen kan kobles til kaldt vann (normalt varmt vann) uten høyere varmeeffekt på skyllevannsvarmeren.

For eksempel, er det innkommende vannet 10°C utnytter maskinen avløpsvannets høye temperatur til å varme opp det innkommende vannet til 35°C.

Dette betyr at man varmer opp vannet 25°C uten ekstra kostnad. Den videre oppvarming av skyllevannet tar skyllevannsvarmeren seg av. Om man vasker 15 kurver per time blir besparingen ca. 2,6 kWt (UX) og ca. 5,62 kWt (UXT) og miljøpåvirkningen blir mindre.

Varmegjenvinning fra avluften (VAPOSTOP)

Oppvaskmaskinen skal koples til kaldt vann ( normalt varmt vann ) uten høyere effekt på skyllevannsvarmeren.

For eksempel, når det innkommende vannet er 10°C anvendes restvarmen i vaskekammeret til å øke vanntemperaturen til 30°C. Dette betyr at man varmer opp vannet 20°C uten ekstra kostnad. Ytterligere oppvarming av skyllevannet hjelper skyllevannsvarmeren til med.

I tillegg får man et behageligere klima rundt oppvaskmaskinen da man unngår at damp slipper ut ved åpning av døren eller hetten.

En kombinasjon av de to systemer for varmegjenvinning gir en effekt på 32°C.

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten foregående varsel!

Hobart Norge