PREMAX FTP Båndtunnelmaskiner

 

FTP er Hobarts båndtunnelmaskin med PREMAX-egenskaper. Maskinene er meget driftsøkonomiske og benytter PREMAX-teknologien med høyere vasketemperatur og forskylletemperatur, og lavere sluttskylletemperatur enn det som hittil har vært normalt. Slik reduseres vannforbruket og dermed også forbruket av strøm og kjemikalier. En bedre kontroll med varmeenergien i maskinen gir også mindre energitap til omgivelsene, i tillegg til bedre driftsøkonomi. En rekke forskjellige moduler er tilgjengelige og vi kan derfor bygge og levere en maskin som er nøyaktig tilpasset ditt behov. Ta kontakt for mer infomasjon.  

 
Bildet viser nyvaskede tallerkener som blir transportert ut av en Hobart PREMAX FTP Båndtunnelmaskin 
Avtale
Tilbud
Brosjyre  

Hobart Norge