Oppvaskmaskin for institusjoner og postkjøkkener 20-02-2017

CARE oppvaskmaskin er utviklet spesielt for bruk innen pleie- og omsorgssektoren. Maskinen har vaskeprogrammer spesielt utviklet for disse segmenter inklusive et program med termisk desinfeksjon. Det er mulighet for å vaske med to kurver om gangen ved behov. Maskinen har kombinert standard og dampskylling. Dette gir en meget høy grad av desinfeksjon og samtidig elimineres behovet for tørremiddel. CARE har tre forskjellige programmer:

·        I det korte programmet (ca. 5 min. + tørking) benyttes regenereringsteknikk av vaskevannet med skyllevann. Dette programmet vil normalt være tilstrekkelig for å oppnå et hygienisk rent resultat.

·        I det lange programmet benyttes en fullstendig utskifting av vaskevannet etter forvask. Dette kan benyttes ved svært krevende oppvask.  

·        Programmet med termisk desinfeksjon benytter også damp for å oppnå desinfeksjonskravet Ao=60 (80°C i 60 sekunder). Dette programmet kan anvendes i situasjoner med svært sensitive pasienter/beboere.

Vi anbefaler vask med én kurv ad gangen for enklest stabling av vaskegods. Vi har flere kurver å velge mellom etter behov. Dobbelt kurvsett er også tilgjengelig som opsjon.

Hobart Norge